سامانه های آموزشی

اطلاعیه ها

دانلود فرم های آموزشی

عنوان نویسنده کلیک ها
تعهدنامه دانشجویان یک ترم مشروط نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 17
حذف درس/ ترم نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 19
درخواست معافیت تحصیلی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 13
تعهد براي پذیرفتهشدگان داراي مغایرت نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 14
تایید معدل براي دانشآموختگان و دانشجویان نیمسال آخر متقاضی شرکت در پذیرش نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 16
13- فرم کارورزی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 291
12- فرم کاربینی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 112
11- درخواست سنوات تحصیلی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 63
10- درخواست معادل سازی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 58
9- درخواست مرخصی تحصیلی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 50
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family