سرفصل رشته های مرکز

عنوان نویسنده کلیک ها
کارشناسی حرفه ای نقاشی - نگارگری و زرنگاره نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 95
کارشناسی حرفه ای نقاشی - نقاشی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 113
کارشناسی حرفه ای گرافیک - پوستر و نشانه نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 84
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپ نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 115
کارشناسی حرفه ای گرافیک - چاپ و بسته بندی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 76
کارشناسی حرفه ای چاپ - طراحی و آماده سازی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 97
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی - امور همایش ها و جشنواره ها نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 73
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی - ارزیابی فرهنگی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 58
کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 133
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی - رفتارسنجی و افکارسنجی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 88
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family