سرفصل رشته های مرکز

عنوان نویسنده کلیک ها
کارشناسی حرفه ای نقاشی - نگارگری و زرنگاره نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 179
کارشناسی حرفه ای نقاشی - نقاشی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 201
کارشناسی حرفه ای گرافیک - پوستر و نشانه نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 169
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپ نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 204
کارشناسی حرفه ای گرافیک - چاپ و بسته بندی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 161
کارشناسی حرفه ای چاپ - طراحی و آماده سازی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 184
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی - امور همایش ها و جشنواره ها نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 147
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی - ارزیابی فرهنگی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 131
کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 213
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی - رفتارسنجی و افکارسنجی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 164
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family