سرفصل رشته های مرکز

عنوان نویسنده کلیک ها
کارشناسی حرفه ای نقاشی - نگارگری و زرنگاره نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 362
کارشناسی حرفه ای نقاشی - نقاشی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 389
کارشناسی حرفه ای گرافیک - پوستر و نشانه نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 337
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپ نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 380
کارشناسی حرفه ای گرافیک - چاپ و بسته بندی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 266
کارشناسی حرفه ای چاپ - طراحی و آماده سازی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 350
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی - امور همایش ها و جشنواره ها نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 312
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی - ارزیابی فرهنگی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 304
کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 395
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی - رفتارسنجی و افکارسنجی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 316
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family