سامانه های آموزشی

اطلاعیه ها

فرم های آموزشی

عنوان نویسنده کلیک ها
فرم بررسی پرونده به منظور صدور گواهی موقت نوشته شده توسط خانم محمودی کلیک ها: 15
قوانین آموزشی نوشته شده توسط خانم محمودی کلیک ها: 38
فرم تسویه حساب صندوق رفاه نوشته شده توسط خانم محمودی کلیک ها: 30
تعهدنامه دانشجویان یک ترم مشروط نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 85
حذف درس/ ترم نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 91
درخواست معافیت تحصیلی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 90
تعهد براي پذیرفته شدگان داراي مغایرت نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 77
تایید معدل براي دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر متقاضی شرکت در پذیرش نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 86
فرم کارورزی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 403
فرم کاربینی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 205
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family