سامانه های آموزشی

اطلاعیه ها

فرم های آموزشی

عنوان نویسنده کلیک ها
13- فرم کارورزی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 137
12- فرم کاربینی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 41
11- درخواست سنوات تحصیلی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 15
10- درخواست معادل سازی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 14
9- درخواست مرخصی تحصیلی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 13
8-تعهد یک ترم مشروطی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 10
7-تعهد نامه صدور کارت دانشجویی المثنی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 13
6- تعهد مغایرت معدل نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 13
5- فرم درخواست تجدید نظر نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 15
4- فرم تاییدیه معدل دانشجویان کاردانی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 13
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family