سامانه های آموزشی

اطلاعیه ها

فرم های آموزشی

عنوان نویسنده کلیک ها
فرم بررسی پرونده به منظور صدور گواهی موقت نوشته شده توسط خانم محمودی کلیک ها: 214
قوانین آموزشی نوشته شده توسط خانم محمودی کلیک ها: 211
فرم تسویه حساب صندوق رفاه نوشته شده توسط خانم محمودی کلیک ها: 211
تعهدنامه دانشجویان یک ترم مشروط نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 263
حذف درس/ ترم نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 277
درخواست معافیت تحصیلی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 280
تعهد براي پذیرفته شدگان داراي مغایرت نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 260
تایید معدل براي دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر متقاضی شرکت در پذیرش نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 272
فرم کارورزی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 553
فرم کاربینی نوشته شده توسط روابط عمومی کلیک ها: 401
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family