اطلاعیه های فوری

فرم درخواست بارگذاری پروژه در کتابخانه مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی واحد30 تهران

دانشجوی گرامی:
تکمیل فرم زیر بطور دقیق ضروری است.
توجه: تکمیل گزینه های ستاره (*) دار الزامی است.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
بارگذاری کلیه فایل های نهایی پروژه با فرمت های درخواست شده زیر الزامی است.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
پس از بارگذاری پروژه باید تایید آن را از کتابخانه اخذ نمائید.
به همراه نسخه صحافی شده پروژه، CD حاوی کلیه اطلاعات پروژه با فرمت word و pdf تحویل کتابخانه مرکز گردد.
ورودی نامعتبر
متن زیر را وارد نمائید
ورودی نامعتبر
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family